ตรวจสอบผลการส่งข้อมูลเข้า HDC สำเร็จและไม่สำเร็จ

ช่วงเวลา 2014.10.01 ถึง 2021.10.25
ตรวจสอบข้อมูลรายสถานบริการ รายเดือน รายแฟ้ม
อำเภอ จำนวนที่ส่งสำเร็จ จำนวนที่ส่งไม่สำเร็จ ร้อยละที่ผิดพลาด
เมืองสตูล 217,944,111 1,264,987 0.58
ควนโดน 28,862,294 171,439 0.59
ควนกาหลง 75,818,283 729,333 0.96
ท่าแพ 86,785,938 548,188 0.63
ละงู 103,449,422 99,588 0.1
ทุ่งหว้า 30,976,763 377,182 1.22
มะนัง 40,840,589 273,941 0.67
รวม 584,677,400 3,464,658 0.59