สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สถานบริการ จำนวนครั้ง เข้าใช้งานครั้งหลังสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร 178 2021-10-07 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา 172 2021-10-19 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ 144 2021-10-21 00:00:00
โรงพยาบาลทุ่งหว้า 142 2021-04-05 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย 120 2021-06-18 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร 110 2021-10-25 00:00:00
โรงพยาบาลมะนัง 101 2021-04-16 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตง ตำบลนาทอน 92 2021-05-16 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ 78 2021-06-17 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว 77 2021-08-16 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุบังปะโหลด 77 2021-01-18 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป-ระ 70 2021-10-10 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน 66 2021-10-19 00:00:00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 64 2021-10-13 00:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง 63 2021-08-17 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาล์มพัฒนา 57 2021-09-08 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทร ตำบลละงู 55 2021-09-28 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน ตำบลบ้านควน 53 2021-08-04 00:00:00
โรงพยาบาลควนกาหลง 52 2021-03-16 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง 50 2021-10-10 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด 48 2021-07-05 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง 48 2021-03-27 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย 47 2021-09-30 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงโป 46 2021-03-14 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน 42 2021-10-25 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด (สาขา) 38 2021-04-02 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน 37 2021-09-14 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน 35 2021-03-16 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน 34 2021-02-24 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ 34 2021-02-11 00:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท่าแพ 33 2021-07-15 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ๊ะบิลัง 33 2021-04-06 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน 31 2020-10-13 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า 28 2021-09-10 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอน ตำบลนาทอน 27 2021-03-09 00:00:00
โรงพยาบาลควนโดน 27 2020-06-16 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง ตำบลละงู 25 2021-09-01 00:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมาน 25 2021-06-17 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนกาหลง 23 2020-11-26 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า 22 2021-03-30 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ตำบลฉลุง 22 2020-06-08 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด 20 2021-04-05 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด 18 2021-04-02 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ 17 2020-09-15 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉลุง ตำบลฉลุง 16 2021-03-10 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ 15 2020-09-05 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง 12 2020-07-13 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี 9 2020-11-23 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง 8 2021-04-02 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยู 7 2020-12-15 00:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน 7 2019-05-01 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละงู 6 2019-06-19 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน 5 2021-03-19 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง 5 2021-03-08 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนคลาน 3 2020-01-21 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเจ็ดลูก 2 2021-05-27 00:00:00
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสตูล 2 2020-08-05 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย 2 2019-06-01 00:00:00
โรงพยาบาลท่าแพ 1 2021-09-09 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมสน 1 2019-10-17 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสาหร่าย 1 2019-10-08 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ 1 2019-01-30 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา 1 2019-01-13 00:00:00
รวมจำนวนสถานบริการที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมด 63 แห่ง