ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
09649 รพ.สต.ปาล์มพัฒนา 2
09650 รพ.สต.บ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา 20
09651 รพ.สต.บ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา 15
09652 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 38
28786 โรงพยาบาลมะนัง 28
รวม 103