ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
09643 รพ.สต.บ้านนาทอน ตำบลนาทอน 17
09644 รพ.สต.บ้านวังตง ตำบลนาทอน 17
09645 รพ.สต.ขอนคลาน 23
09646 รพ.สต.ทุ่งบุหลัง 13
09647 รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน 13
09648 รพ.สต.บ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน 4
11406 โรงพยาบาลทุ่งหว้า 1424
14715 รพ.สต.บ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า 7
รวม 1,518