ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
09634 รพ.สต.ละงู 48
09635 รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงู 6
09636 รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู 14
09637 รพ.สต.เขาขาว 26
09638 รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก 18
09639 รพ.สต.ปากน้ำ 71
09640 รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด 17
09641 รพ.สต.น้ำผุด 21
09642 รพ.สต.แหลมสน 13
11405 โรงพยาบาลละงู 6
22015 รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน 1
77707 ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง 40
รวม 281