ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
09630 รพ.สต.แป-ระ 1
09631 รพ.สต.สาคร 2
09632 รพ.สต.บ้านทางยาง ตำบลสาคร 12
09633 รพ.สต.บ้านแป-ระใต้ 6
14098 รพ.สต.ท่าเรือ 1
24058 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท่าแพ 14
รวม 36