ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
09625 รพ.สต.ควนกาหลง 27
09626 รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย 8
09627 รพ.สต.ทุ่งนุ้ย 11
09628 รพ.สต.บ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ 25
09629 รพ.สต.อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง 14
11403 โรงพยาบาลควนกาหลง 41
14096 รพ.สต.บ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า 5
14097 รพ.สต.บ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง 2
รวม 133