ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
09604 รพ.สต.คลองขุด 60
09605 รพ.สต.ควนขัน 74
09606 รพ.สต.บ้านควน 7
09607 รพ.สต.บ้านควน ตำบลบ้านควน 6
09608 รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง 51
09609 รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง 15
09610 รพ.สต.บ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย 9
09611 รพ.สต.เกาะสาหร่าย 23
09612 รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ 8
09613 รพ.สต.ตันหยงโป 26
09614 รพ.สต.เจ๊ะบิลัง 37
09615 รพ.สต.บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง 22
09616 รพ.สต.ตำมะลัง 31
09617 รพ.สต.บ้านเกาะยาว ตำบลปูยู 4
09618 รพ.สต.ปูยู 13
09619 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ 45
09620 รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี 53
24672 ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน 97
77654 รพ.สต.คลองขุด (สาขา) 94
77708 ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมาน 36
รวม 711