ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีสถานะการอยู่อาศัยซ้ำซ้อน (Typearea 1,3)
ตรวจสอบความสัมพันธ์แฟ้มประชากร กับแฟ้มข้อมูลประวัติการตาย(Death)
ประชาชนที่พบมีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย 0