ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
01 เมืองสตูล 835 835 0 0
02 ควนโดน 134 134 0 0
03 ควนกาหลง 51 51 0 0
04 ท่าแพ 55 55 0 0
05 ละงู 317 317 0 0
06 ทุ่งหว้า 1,561 1,561 0 0
07 มะนัง 53 53 0 0
รวม 3,006 3,006 0 0
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา เวลา 2022-06-23 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร เวลา 2022-06-22 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน เวลา 2022-06-22 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร เวลา 2022-06-22 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว เวลา 2022-06-21 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 197 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 187 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 153 ครั้ง
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 143 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 126 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ