ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
03 ควนกาหลง 212 211 1 0.47
01 เมืองสตูล 1,194 1,191 3 0.25
02 ควนโดน 139 139 0 0
04 ท่าแพ 44 44 0 0
05 ละงู 570 570 0 0
06 ทุ่งหว้า 82 82 0 0
07 มะนัง 57 57 0 0
รวม 2,298 2,294 4 0.17
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา เวลา 2022-12-06 00:00:00
เวลา 2022-12-06 00:00:00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เวลา 2022-12-06 00:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท่าแพ เวลา 2022-12-06 00:00:00
เวลา 2022-12-06 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 243 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 229 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 166 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 149 ครั้ง
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 148 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ