ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
05 ละงู 323 321 2 0.62
06 ทุ่งหว้า 2,961 2,959 2 0.07
02 ควนโดน 243 243 0 0
07 มะนัง 85 85 0 0
04 ท่าแพ 57 57 0 0
03 ควนกาหลง 160 160 0 0
01 เมืองสตูล 905 907 -2 -0.22
รวม 4,734 4,732 2 0.04
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
เวลา 2022-01-23 00:00:00
เวลา 2022-01-23 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง เวลา 2022-01-22 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ เวลา 2022-01-21 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด เวลา 2022-01-20 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 188 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 174 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 154 ครั้ง
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 142 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 120 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ