ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
07 มะนัง 311 311 0 0
06 ทุ่งหว้า 2,125 2,126 -1 -0.05
05 ละงู 1,109 1,111 -2 -0.18
02 ควนโดน 461 462 -1 -0.22
01 เมืองสตูล 2,674 2,680 -6 -0.22
03 ควนกาหลง 557 559 -2 -0.36
04 ท่าแพ 230 238 -8 -3.48
รวม 7,467 7,487 -20 -0.27
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
เวลา 2023-11-15 00:00:00
เวลา 2023-11-02 00:00:00
เวลา 2023-11-02 00:00:00
เวลา 2023-11-01 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตง ตำบลนาทอน เวลา 2023-10-24 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 266 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 239 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 170 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร จำนวน 155 ครั้ง
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 154 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ