ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
01 เมืองสตูล 700 700 0 0
02 ควนโดน 187 187 0 0
03 ควนกาหลง 111 111 0 0
04 ท่าแพ 37 37 0 0
05 ละงู 266 266 0 0
06 ทุ่งหว้า 2,890 2,890 0 0
07 มะนัง 60 60 0 0
รวม 4,251 4,251 0 0
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน เวลา 2021-09-23 00:00:00
เวลา 2021-09-22 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา เวลา 2021-09-22 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง เวลา 2021-09-20 00:00:00
เวลา 2021-09-19 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 177 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 170 ครั้ง
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 142 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 138 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 120 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ