ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
01 เมืองสตูล 1,083 1,083 0 0
02 ควนโดน 72 72 0 0
03 ควนกาหลง 79 79 0 0
04 ท่าแพ 12 12 0 0
05 ละงู 174 174 0 0
06 ทุ่งหว้า 2,950 2,950 0 0
07 มะนัง 41 41 0 0
รวม 4,411 4,411 0 0
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน เวลา 2020-08-07 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง เวลา 2020-08-07 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด เวลา 2020-08-06 00:00:00
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสตูล เวลา 2020-08-05 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ เวลา 2020-08-05 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 127 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 100 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 95 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 93 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 79 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ