ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
04 ท่าแพ 37 36 1 2.7
03 ควนกาหลง 121 120 1 0.83
06 ทุ่งหว้า 2,915 2,913 2 0.07
02 ควนโดน 81 81 0 0
07 มะนัง 37 37 0 0
01 เมืองสตูล 676 678 -2 -0.3
05 ละงู 203 205 -2 -0.99
รวม 4,070 4,070 0 0
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน เวลา 2021-01-27 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร เวลา 2021-01-27 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า เวลา 2021-01-27 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า เวลา 2021-01-27 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร เวลา 2021-01-26 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 142 ครั้ง
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 127 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 124 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 116 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 110 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ