ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
01 เมืองสตูล 1,648 1,648 0 0
02 ควนโดน 173 173 0 0
03 ควนกาหลง 271 271 0 0
04 ท่าแพ 80 80 0 0
05 ละงู 732 732 0 0
06 ทุ่งหว้า 249 249 0 0
07 มะนัง 114 114 0 0
รวม 3,267 3,267 0 0
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร เวลา 2023-03-15 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา เวลา 2023-03-15 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร เวลา 2023-03-14 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ เวลา 2023-03-13 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ เวลา 2023-03-13 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 261 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 237 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 167 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 153 ครั้ง
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 148 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ